Прогнозування ефективності та ризикованості реальних інвестицій на основі фінансової звітності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розроблено модель прогнозування ефективності та ризикованості реальних інвестицій на основі економетричних моделей і методу імітаційного моделювання. Створено програмний засіб для вирішення конкретної задачі для оцінювання ефективності та ризикованості реальних інвестицій у підприємства хлібо-пекарської галузі, здійснено аналіз прогнозованих результатів інвестиційних проектів.
The article proposes the method of real investment’s efficiency and riskiness forecasting. There was created a software tool for assessing the effectiveness and riskiness of real investments in bakery industry, the analysis of forecast results of investment projects was made in the paper.
Description
Keywords
інвестиції, ефективність, ризикованість, прогнозування, імітаційне моделювання, економетричне моделювання, investments, efficiency, adventurousness, forecasting, econometric modeling
Citation
Долінський Л. Б. Прогнозування ефективності та ризикованості реальних інвестицій на основі фінансової звітності підприємства / Л. Б. Долінський, О. В. Піскунова, О. О. Горкун // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 150–166.