Збалансована система показників в інформаційно-аналітичному управлінні діяльністю підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Система збалансованих показників є одним із компонентів інформаційно-аналітичних систем бізнес-аналізу, що забезпечує результативність, повноту та контроль за діючою стратегією, а в поєднанні з інформаційними моделями може бути пристосована для управління процесами збільшення вартості підприємства.
Balanced Scorecard is one of the elements of information-analytical systems of business analysis that provides performance, integrity and control of the existing strategy, while its association with models of information can be used to control the process of increasing enterprise value.
Сбалансированная система показателей является одним из элементов информационно- аналитических систем бизнес анализа, которая обеспечивает результативность, полноту и контроль существующей стратегии, а при ее объединении с информационными моделями может быть использована для управления процессами увеличения стоимости предприятия.
Description
Keywords
система збалансованих показників, система бізнес-аналізу, бізнес процеси, інформаційні системи, balanced Scorecard, business analysis, business processes, information systems, система сбалансированных показателей, бизнес анализ, бизнес процессы, информационные системы
Citation
Самборський О. В. Збалансована система показників в інформаційно-аналітичному управлінні діяльністю підприємства / О. В. Самборський // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 474-483.