Проблеми формування і розвитку інноваційної інфраструктури в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено процеси становлення та розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. Показано, що її розвиток знаходиться на початковій стадії, потребує подальшої розбудови і створення сприятливих умов для підвищення ефективності її функціонування.
Исследованы процессы становления и развития инновационной инфраструктуры в Украине. Показано, что ее развитие находится на начальной стадии, требует дальнейшего совершенствования и создания благоприятных условий для повышения эффективности ее функционирования.
Description
Keywords
інноваційна інфраструктура, технопарки, бізнес-інкубатори, інноваційні проекти, інноваційна продукція, інноваційна діяльність, державна підтримка інноваційних інфраструктур, инновационная инфраструктура, технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные проекты, инновационная деятельность, инновационная продукция, государственная поддержка инновационных инфраструктур
Citation
Фукс А. Е. Проблеми формування і розвитку інноваційної інфраструктури в Україні / А. Е. Фукс // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 22–34.