Соціальні суперечності посттранзитивної економіки та механізми їх вирішення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджуються природа, сутність та механізми виникнення та подолання соціальних суперечностей у процесі формування соціально-орієнтованої економіки.
The article examines the nature and mechanisms of occurrence and overcoming of social contradictions in the process of formation of socially-oriented economy.
Исследуются природа, сущность и механизмы возникновения и преодоления социальных противоречий в процессе формирования социально-ориентированной экономики.
Description
Keywords
соціальні суперечності, соціальна сфера, економічні закони, соціально-орієнтована економіка, social conflict, social affairs, economic laws, socially oriented economy, социальные противоречия, социальная сфера, экономические законы, социально-ориентированная экономика
Citation
Бєляєв О. О. Соціальні суперечності посттранзитивної економіки та механізми їх вирішення / О. О. Бєляєв, В. І. Кириленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 3–12.