Перехід на МСФЗ: формування облікової політики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються питання, присвячені формуванню облікової політики в умовах переходу вітчизняних підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
The article deals with the questions on the formation of accounting policy during the domestic enterprises’ transition to International Financial Reporting Standards(IFRS).
В статье рассматриваются вопросы, посвященные формированию учетной политики в условиях перехода отечественных предприятий на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Description
Keywords
облікова політика, перше застосування МСФЗ, дата переходу на МСФЗ, ретроспективне застосування, виключення із ретроспективного застосування МСФЗ, accounting policy, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, date of transition to IFRSs, retrospective application, exemptions from retrospective application of IFRSs, учетная политика, первое применение МСФО, дата перехода на МСФО, ретроспективное применение, исключения из ретроспективного применения МСФО
Citation
Коршикова Р. С. Перехід на МСФЗ: формування облікової політики / Р. С. Коршикова, О.В. Небильцова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 301–308.