Реалізація концепції маркетингу на ринку страхових послуг України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто основні складові страхового маркетингу, проаналізовано особливості і тенденції його функціонування та практичні форми реалізації маркетингових інструментів у діяльності вітчизняних страхових компаній.
The article considers the basic components of insurance marketing, analyzes the characteristics and trends in its functioning and practical forms of implementation of marketing tools in the activities of domestic insurance companies.
Description
Keywords
страховий маркентинг, страхова послуга, кон’юнктура страхового ринку, страхова культура, markenting insurance, insurance, insurance market conjuncture, insurance culture
Citation
Петухов C. В. Реалізація концепції маркетингу на ринку страхових послуг України / C. В. Петухов // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 373–382.