Організація обліку придбання інформаційно-правових систем та витрат на їх обслуговування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто принципи організації обліку придбання інформаційно-правових систем, а також відображення витрат на абонентське обслуговування інформаційно-правових систем у складі непрямих витрат підприємства.
The article deals with the principles of accounting for the acquisition of information and legal systems, as well as the reflection of costs for subscriber of information service and legal systems as part of indirect costs of the enterprise.
Description
Keywords
інформаційно-правові системи, інформаційно-правове забезпечення, нематеріальні активи, організація обліку, облік витрат на придбання, nformation and legal systems, intangible assets, accounting of indirect cost
Citation
Безверхий К.В. Організація обліку придбання інформаційно-правових систем та витрат на їх обслуговування / К. В. Безверхий // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / відп. ред. А. М. Мороз. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 212–220