Розкриття питань консолідації фінансової звітності в облікових стандартах

Thumbnail Image
Date
2007-11-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті освітлено питання регулювання Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності процесу формування консолідованої фінансової звітності, розкрито вимоги облікових стандартів щодо консолідованої фінансової звітності банків.
Description
Keywords
консолідована фінансова звітність, Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти фінансової звітності, банки, консолідована група, материнська компанія, дочірня компанія, асоційована компанія
Citation
Кузьмінська О. Е. Розкриття питань консолідації фінансової звітності в облікових стандартах / О. Е. Кузьмінська // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 10. – С. 207–216.