Концептуальні положення застосування інструментарію антагоністичних ігор в економіці з урахуванням ризику

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У даній статті запропоновано концепцію застосування антагоністичних ігор в економіці. Введено поняття класичної антагоністичної гри та поняття неокласичної антагоністичної гри, уточнено класифікацію інформаційних ситуацій. Розглянуто питання методів розв’язання неокласичних антагоністичних ігор різних класів, питання коректності застосування в економіці теоретико-ігрового підходу, а також питання коректності застосування прийнятого управлінського рішення, заснованого на оптимальному розв’язку антагоністичної гри.
In this article conception of application of antagonistic games in an economy is offered. The concept of classic antagonistic game and concept of neoclassical antagonistic game is entered; classification of informative situations is specified. The questions of methods of decision of neoclassical antagonistic games of different classes, questions of correctness of application, are considered in the economy of game-theoretical approach, and also questions of correctness of application of the accepted administrative decision, based on the optimum decision of antagonistic games are reviewed.
Description
Keywords
антагоністична гра, класична антагоністична гра, неокласична антагоністична гра, інформаційна ситуація, коректність застосування в економіці, теоретико-ігровий підхід, antagonistic game, classic antagonistic game, neoclassical antagonistic game, informative situation, correctness of application is in an economy, game-theoretical approach
Citation
Вітлінський В. В. Концептуальні положення застосування інструментарію антагоністичних ігор в економіці з урахуванням ризику / В. В. Вітлінський, А. В. Сігал // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 127–140.