Релігійний фактор у процесі формування моделі споживання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено проблему впливу на споживчі пріоритети населення релігії як інституту, що тривалий час визначав характер соціально-економічних відносин; визначено основні риси та характеристики основних моделей споживчої поведінки за релігійним фактором.
The article examines the problem of influence on consumer priorities of the population of religion as an institution, that defined the character of socio-economic relations for along time; presents the main features and characteristics of the main models of consumer behavior in religious factors.
Description
Keywords
модель споживання, релігія, уподобання, потреби, мотивація споживчої діяльності, model of consumption, religion, preferences, needs, motivation of consumer
Citation
Кудінова А. В. Релігійний фактор у процесі формування моделі споживання / А. В. Кудінова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 5–12.