Тенденції розвитку основних сегментів ринку цифрових фотокамер

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено ґрунтовний аналіз тенденцій розвитку провідних сегментів та в цілому світового ринку цифрових фотокамер та зроблені відповідні прогнози щодо розвитку ринку у майбутньому. Проаналізовані вподобання представників різноманітних сегментів споживачів ринку цифрових фотокамер.
This article presents a detailed analysis of trends of leading segments and a total worldwide digital cameras market. Forecasts regarding the relevant market changes in the future were made. Consumer preferences of representatives of various segments of digital cameras market were analyzed.
В статье проведен подробный анализ тенденций развития ведущих сегментов и в целом мирового рынка цифровых фотокамер и сделаны соответствующие прогнозы развития рынка в будущем. Проанализированы предпочтения представителей различных сегментов потребителей рынка цифровых фотокамер.
Description
Keywords
маркетинг, сегментація ринку, споживчі уподобання, прогноз розвитку ринку цифрових фотокамер, marketing, market segmentation, consumer preferences, digital cameras market forecast, маркетинг, сегментация рынка, потребительские предпочтения, прогноз развития рынка цифровых фотокамер
Citation
Куденко О. В. Тенденції розвитку основних сегментів ринку цифрових фотокамер / О. В. Куденко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 409–416.