Агентно-орієнтоване моделювання бізнес-правил та бізнес-процесів на підприємствах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основи агентно-орієнтованого підходу до моделювання бізнес-правил і бізнес-процесів на підприємствах та створення відповідних інформаційних систем управління.
The article covers the basics of agent-oriented approach to modeling business rules and business processes in enterprises and creation of appropriate management information systems.
Description
Keywords
моделювання, агент, агентно-орієнтований підхід, бізнес-правило, бізнес-процес, інформаційна система, об’єкт, дія, подія, дозвіл, заборона, повноваження
Citation
Гужва В. М. Агентно-орієнтоване моделювання бізнес-правил та бізнес-процесів на підприємствах / В. М. Гужва // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 110–127.