Агентно-орієнтоване моделювання бізнес-правил та бізнес-процесів на підприємствах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Гужва, Володимир Михайлович
Huzhva, Volodymyr
Гужва, Владимир Михайлович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основи агентно-орієнтованого підходу до моделювання бізнес-правил і бізнес-процесів на підприємствах та створення відповідних інформаційних систем управління.
The article covers the basics of agent-oriented approach to modeling business rules and business processes in enterprises and creation of appropriate management information systems.
Description
Keywords
моделювання, агент, агентно-орієнтований підхід, бізнес-правило, бізнес-процес, інформаційна система, об’єкт, дія, подія, дозвіл, заборона, повноваження
Citation
Гужва В. М. Агентно-орієнтоване моделювання бізнес-правил та бізнес-процесів на підприємствах / В. М. Гужва // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 110–127.