Сучасні інструменти управління вартістю підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті наведено різні погляди до тлумачення поняття «вартість підприємства». Визначено основні фактори, які впливають на максимізацію вартості підприємства в сучасних умовах. Виходячи з ключових факторів, запропонованj інструменти, які можуть сприяти підвищенню вартості підприємства.
The article deals with the approaches to understanding the concept of «enterprise’s value». The key factors, which influence the enterprise value maximizing in the modern world are considered. The current instruments of the enterprise value maximizing are presented in the paper.
Description
Keywords
вартість підприємства, концепція управління вартістю, фактори вартості, enterprise’s value, value-based management, value factors
Citation
Рєпіна І. М. Сучасні інструменти управління вартістю підприємства / І. М. Рєпіна, О. Ю. Безсмертна // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 152–159.