Основні засади організації системи стратегічного управління вартістю підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті на основі моделі життєздатної системи С. Біра розроблено методологію побудови системи стратегічного управління вартістю підприємства.
In article by using of viable system model by S.Bier the author develops methodology of creation of strategic corporate value management system.
В статье на основе модели жизнеспособной системы С. Бира разрабатывается методология построения системы стратегического управления стоимостью предприятия.
Description
Keywords
модель життєздатної системи, вартість підприємства, стратегічне управління підприємством, viable system model, corporate value, corporate strategic management, модель жизнеспособной системы, стоимость предприятия, стратегическое управление предприятием
Citation
Заворотній Р. І. Основні засади організації системи стратегічного управління вартістю підприємства / Р. І. Заворотній // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 48–56.