Актуальні питання прогнозування видатків зведеного бюджету України

Thumbnail Image
Date
2010-01-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено роль і значення прогнозування бюджетних видатків. Проаналізовано прогнозовані та фактичні дані видатків зведеного бюджету України за функціональним призначенням з метою встановлення рівня відповідності між ними. Виявлено недоліки сучасноїсистеми прогнозування бюджетних показників та запропоновані заходи щодо поліпшення її стану.
The article defines the role and importance of forecasting of budget expenditures. There were analyzed the projected and actual expenditure data of consolidated budget of Ukraine according to their functionality to ascertain the degree of correspondence between them. The shortcomings of current forecasting system of budgetary performance were determined and the actions to improve the state of the system were proposed.
Description
Keywords
бюджетне прогнозування, бюджетне планування, бюджетні видатки, budgetary prognostication, budgetary planning, budgetary charges
Citation
Нєвєшкіна Т. С. Актуальні питання прогнозування видатків зведеного бюджету України / Т. С. Нєвєшкіна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 139–147.