Державні закупівлі як інструмент антикризового регулювання економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено механізми впливу державних закупівель на макроекономічну кон’юнктуру в країні та досвід маніпулювання розмірами і структурою державних видатків на закупівлю товарів і послуг для вирішення завдань антикризового регулювання, накопичений країнами Європи, Америки й Азії.
The article examines the mechanisms of influence of state purchases on the macroeconomic situation in the country and the experience of manipulating the size and structure of public expenditures on the purchase of goods and services for the solution of the problems of anti-crisis regulation accumulated by the countries of Europe, America and Asia.
Description
Keywords
державні закупівлі, макроекономічне регулювання, криза, досвід використання, government purchases, macroeconomic policy, crisis, experience of using
Citation
Белей Л. М. Державні закупівлі як інструмент антикризового регулювання економіки / Л. М. Белей // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 95–107.