Вплив глобалізації на розвиток світового ринку прямих іноземних інвестицій: місце України

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено особливості розвитку світового ринку прямих іноземних інвестицій, обґрунтовано сучасний етап розвитку ринку прямих іноземних інвестицій в умовах глобалізації, а також виявлено та проаналізовано місце України на ринку прямих іноземних інвестицій.
Description
Keywords
глобалізація, цивілізаційний процес, лібералізація, ринок капіталів, прямі іноземні інвестиційні потоки, іноземні інвестиційні запаси
Citation
Ткаленко С. І. Вплив глобалізації на розвиток світового ринку прямих іноземних інвестицій: місце України / С. І. Ткаленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 478–487.