Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Запропонований навчальний посібник дає можливість студенту отримати цілісну систему необхідних знань про технологію більшості виробничих процесів від одержання сировини до готової продукції рослинництва і тваринництва. Розкриваються головні питання технологічних і організаційних умов ефективної первинної переробки і зберігання сировини і продуктів переробки та оцінки її якості.
The proposed tutorial enables students to gain the necessary knowledge of the technology integrated system of most manufacturing processes from receipt of raw materials to finished products of plant growing and cattle breeding. The article covers the main issues of technological and organizational conditions for efficient primary processing and storage of raw materials and processing product; and their quality assessment.
Description
Keywords
технологія, галузі рослинництва (тваринництва), виробництво продукції рослинництва (тваринництва), зберігання продукції рослинництва(тваринництва), переробка продукції рослинництва (тваринництва), technology, branch of plant-grower (stock-raisings), production of products of plant-grower(stock-raisings), storage of products of plant-grower(stock-raisings, processing of products of plant-grower(stock-raisings), навчальний посібник
Citation
Іваненко, Ф. В. Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва : навч. посіб. / Ф. В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 600 с.