Сучасна етимологія теоретичної основи розвитку підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі досліджено трактування категорії «розвиток підприємства». Розглянуто співвідношення понять «розвиток», «зростання», «функціонування», «удосконалення». Надано опис базових концепцій розвитку підприємства. Наведено джерела та рушійні сили розвитку підприємства.
The paper studies the interpretation of the category of "the development of the enterprise". The relationship between the concepts "development", "growth", "operation", "improvement" is discussed in the article. Description of the basic concepts of the enterprise development is presented in the work. The sources and driving forces of the enterprise development are recommended in the paper.
В работе исследованы трактовки категории «развитие предприятия». Рассмотрено соотношение понятий «развитие», «рост», «функционирование», «совершенствование». Предоставлено описание базовых концепций развития предприятия. Приведены источники и движущие силы развития предприятия.
Description
Keywords
сталий розвиток, керований розвиток, економічний розвиток, організаційний розвиток, гнучкий розвиток, sustainable development, managed development, economic development, organizational development, flexible development, устойчивое развитие, управляемое развитие, экономическое развитие, организационное развитие, гибкое развитие
Citation
Клименко С. М. Сучасна етимологія теоретичної основи розвитку підприємства / С. М. Клименко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 2. – С. 47–54.