Проблеми та перспективи інтеграції національного ринку України до світового ринку капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто процес розвитку та сучасного стану міжнародного руху капіталів у світі, та перспектив інтеграції України в потоки міжнародного ринку капіталу.
This article describes the development and current status of the international movement of capital in the world, the prospects for Ukraine’s integration in the flow of international capital markets.
Description
Keywords
міжнародний ринок капіталу, інтеграція, глобалізація, інтернаціоналізація, міжнародна торгівля, International market capital, integration, globalization, International trade
Citation
Кущ А. О. Проблеми та перспективи інтеграції національного ринку України до світового ринку капіталу / А. О. Кущ // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 247–254.