Трансакційні витрати фіскального регулювання фінансових потоків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено особливості виникнення трансакційних витрат у процесі фіскального регулювання фінансових потоків. Розраховано абсолютні та відносні показники трансакційних витрат. Показано зв’язок між індексом економічної свободи та трансакційними витратами
Features of transaction costs in the process of fiscal regulation of financial flows are certain. Absolute and relative indicators of transaction costs are calculated. Links between transaction costs and the index of economic freedom are shown
Определены особенности возникновения транзакционных издержек в процессе фискального регулирования финансовых потоков. Рассчитаны абсолютные и относительные показатели транзакционных издержек. Показана связь трансакционных издержек с индексом экономической свободы
Description
Keywords
інституціоналізація, трансакційні витрати, фіскальне регулювання, фінансові потоки, institutionalization, transaction costs, fiscal regulation, financial flows, институционализация, транзакционные издержки, фискальное регулирование, финансовые потоки
Citation
Паєнтко Т. В. Трансакційні витрати фіскального регулювання фінансових потоків / Т. В. Паєнтко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 129–137.