Обґрунтування показників управління невизначеністю як складової реалізації проактивної стратегії компанії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено питання досить нового напрямку дослідження й діяльності компанії — управління невизначеністю зовнішнього середовища. Показано основи такого управління, його основні етапи, показники і результати діяльності. Крім цього, в рамках даної теми представлено один із елементів обґрунтування доцільності функціонування компанії.
The article deals with questions of a fairly new research directions and activities of the company — managing uncertainty in the external environment. The paper shows the basics of such control, its milestones, metrics, and results of operations. The work in addition, in the context of this topic presents one of the elements of grounding the functioning of the company.
Description
Keywords
невизначеність, проактивна стратегія, управління невизначеністю, проактивність, управління компанією
Citation
Паздрій В. Я. Обґрунтування показників управління невизначеністю як складової реалізації проактивної стратегії компанії / В. Я. Паздрій // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 28: спец. вип. – С. 71–78.