Роль банків у фінансово-промислових групах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
Розглянуто етапи становлення фінансово-промислових груп, охарактеризовано діяльність банків у фінансово-промислових групах в залежності від їх ролі.
The stages of formation of financial-industrial groups, the characteristic of the banks in the financial-industrial groups are considered, depending on their role.
Рассмотрены этапы становления финансово-промышленных групп, дана характеристика деятельности банков в финансово- промышленных группах в зависимости от их роли.
Description
Keywords
фінансово-промислові групи, комерційний банк, financial-industrial groups, bank, финансово-промышленные группы, комерческий банк
Citation
Поліщук Є. А. Роль банків у фінансово-промислових групах / Є. А. Поліщук // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 141–148.