Духовна сфера у системі факторів відтворення «людини соціальної»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-06-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"
Abstract
У статті аналізуються умови гуманістичного спрямування усієї внутрішньої економічної політики за принципово новим для України розумінням відносин між людиною-громадянином та державою для формування і конструктивного функціонування соціальної держави на основі взаємодії економічної і соціально-духовної сфер (освіта, наука, культура, медицина).
Description
Keywords
гуманізація відносин, продукування духовних благ, інтелектуальний потенціал, соціальна держава
Citation
Бебело С. А. Духовна сфера у системі факторів відтворення «людини соціальної» / С. А. Бебело // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 10–20.