Аналітичні моделі швидкої діагностики підприємства та механізми їх забезпечення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Abstract
У роботі визначено переваги, недоліки та можливості застосування існуючих методик швидкої фінансово-господарської діагностики підприємства. Здійснено добір показників для проведення швидкої фінансово-господарської діагностики визначених підприємств. Запропоновано вдосконалення методики швидкої фінансово-господарської діагностики підприємств на основі алгоритмів попереднього визначення середньогалузевих нормативних значень показників. Проведено адаптацію запропонованої методики до потреб вітчизняних підприємств олійно-жирової галузі. Наведено приклади її практичної реалізації на підприємствах, які реалізують різноманітні стратегії диверсифікації.
In article the advantages, lacks and opportunities of use of existing techniques of fast financial — economic diagnostics of the enterprise are determined. The definition of parameters for realization of fast financial — economic diagnostics of the certain enterprises is made. The improvement of a technique of fast financial — economic diagnostics of the enterprises is offered on the basis of algorithms of definition of average branch normative meanings of parameters. An adaptation of the offered technique to the domestic enterprises of an oil — fat industry is realized. The examples of its practical realization at the enterprises which realize different strategy of diversification are given.
Description
Keywords
швидка фінансово-господарська діагностика, нечіткі множини, методика попарних порівнянь
Citation
Бутенко Л. М. Аналітичні моделі швидкої діагностики підприємства та механізми їх забезпечення / Л. М. Бутенко, Ю. М. Лозовик // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 50–54.