Моделювання витрат на виробництво з урахуванням імпортної складової

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Робота присвячена питанням моделювання впливу імпортної складової на витрати виробництва. Одержано аналітичні вирази для оцінки темпів приросту витрат виробництва, які залежать від співвідношення внутрішніх та зовнішніх цін на продукцію виробничого призначення, індексу зростання імпортних цін та параметрів моделі.
This paper is devoted to the modeling of impact of imports on costs of production. Analytical expressions for the estimation of growth rate costs of production which depends on correlation of internal and external prices on the industrial products, index of growth rate of the imported prices and model parameters are constructed.
Description
Keywords
модель структури витрат виробництва, приведені витрати, імпорт виробничого призначення
Citation
Дербенцев В. Д. Моделювання витрат на виробництво з урахуванням імпортної складової / В. Д. Дербенцев // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 133–140.