Стратегія просування туристичного продукту України на міжнародний ринок

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтувано організаційно-економічний механізм вдосконалення національного ринку туристичних послуг і шляхи його конвергенції зі світовим.
The article substantiates the organizational and economic mechanism for improving the national market of tourist services and ways of its convergence with the world.
В статье обоснован организационно-экономический механизм совершенствования национального рынка туристических услуг и пути его конвергенции с мировым.
Description
Keywords
туризм, міжнародний туризм, міжнародний ринок туристичних послуг, туристичний продукт, tourism, international tourism, international market of tourist services, tourist product, туризм, международний туризм, международный рынок туристических услуг, туристический продукт
Citation
Антонюк К. В. Стратегія просування туристичного продукту України на міжнародний ринок / К. В. Антонюк // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 22–29.