Сучасний банк — криза ідентичності

Thumbnail Image
Date
2011-03-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі досліджено феномен банку в рамках сучасного фінансового ландшафту, для чого запроваджується поняття «сучасний банк». Розглянуто провідні тенденції розвитку фінансових ринків, що спричинили до розмивання кордонів банківського сектора.
The article investigates the phenomenon of the bank in the modern financial landscape. We consider the main tendencies of financial markets development , which led to the erosion of the boundaries of the banking industry.
В работе исследован феномен банка в рамках современного финансового ландшафта, для чего предложено понятие «современный банк». Рассмотрены ведущие тенденции развития финансовых рынков, которые привели к размыванию границ банковского сектора.
Description
Keywords
Банк, глобалізація, дерегулювання, фінансовий ринок, bank, globalization, financial market, банк, глобализация, дерегулирование, финансовый рынок
Citation
Івасів І. Б. Сучасний банк — криза ідентичності / І. Б. Івасів // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відп. ред. М. І. Диба]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 1. – С. 22–29.