Дослідження системи освіти як головного базового фактору формування людського капіталу

dc.contributor.authorЛук’янченко, Н. Д.
dc.contributor.authorХромов, М. І.
dc.date.accessioned2014-06-16T07:57:14Z
dc.date.available2014-06-16T07:57:14Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractУ роботі досліджено діючу систему освіти в контексті визначення її ролі в процесі формування людського капіталу. Виконано комплексний, системний аналіз ефективності змін, що відбулися в організації освітньої діяльності, в тому числі за рахунок розширення самостійності навчальних закладів. Визначені недоліки діючого порядку оцінки шкільних знань і вступу до вищіх навчальних закладів. Запропоновано власне бачення реформування освітнього процесу і оптимальних шляхів майбутньої професійної самовизначеності особи.uk
dc.description.abstractIn this work it is examined the real educational system in the context of determining its role in the process for forming the human capital. It is done the complex and systematic analysis of effectiveness changes that they had happened in the educational work’s organization including the independence of the educational establishments. It is determined the shortages of estimating the school knowledge and entering to the higher educational establishments. It is offered the own vision of reforming the educational process and the optimum ways for professional future choice.uk
dc.description.abstractВ работе исследована существующая система образования в контексте определения её роли в процессе формирования человеческого капитала. Выполнен комплексный системный анализ эффективности изменений, которые произошли в организации образовательной деятельности, в том числе за счет расширения самостоятельности учебных заведений. Определены недостатки действующего порядка оценки школьных знаний и поступления в высшие учебные заведения. Предложено собственное видение реформирования образовательного процесса и оптимальных путей будущего профессионального выбора человека.uk
dc.identifier.citationЛук’янченко Н. Д. Дослідження системи освіти як головного базового фактору формування людського капіталу / Н. Д. Лук’янченко, М. І. Хромов // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 138–142.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3812
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectoсвітаuk
dc.subjectуправління системою освітиuk
dc.subjectосвітній потенціалuk
dc.subjectкритерії оцінкиuk
dc.subjectзнанняuk
dc.subjectлюдський капіталuk
dc.subjecteducationuk
dc.subjectmanagement of educational systemuk
dc.subjecteducational potentialuk
dc.subjectcriterions of estimationuk
dc.subjectknowledgeuk
dc.subjecthuman capitaluk
dc.subjectобразованиеuk
dc.subjectуправление системой образованияuk
dc.subjectобразовательный потенциалuk
dc.subjectкритерии оценкиuk
dc.subjectзнанияuk
dc.subjectчеловеческий капиталuk
dc.subject.udc331.361uk
dc.titleДослідження системи освіти як головного базового фактору формування людського капіталуuk
dc.typeArticleuk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
138 - 142.pdf
Size:
346.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.97 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections