Гідна праця: індивідуалізація режимів праці та відпочинку

Abstract
Досліджуються соціальні аспекти застосування гнучких форм праці, проаналізовано їх переваги і «обмеження» як для роботодавців, так і найманих працівників; визначено критерії та показники їх соціально-економічної ефективності.
In the article the social aspects of flexible forms of work are researched; their advantages and "limit" for employers and employees are analyzed; the criteria and indicators of social and economic efficiency are defined.
Исследуются социальные аспекты применения гибких форм труда, проанализированы их преимущества и «ограничение» как для работодателей, так и наемных работников; определены критерии и показатели их социально-экономической эффективности.
Description
Keywords
гнучкі форми зайнятості, зайнятість, ринок праці, нестандартні форми зайнятості, робочий час, flexible forms of employment, employment, labour-market, non-standard forms of employment, business hours, гибкие формы занятости, занятость, рынок труда, нестандартные формы занятости, рабочее время
Citation
Рудакова С. Г. Гідна праця: індивідуалізація режимів праці та відпочинку [Електронний ресурс] / С. Г. Рудакова, Л. В. Щетініна // Економіка: реалії часу. – Електрон. текст. дані. – 2015. – № 2. – С. 15–19. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html. – Назва з титул. екрану.