Необхідність та тенденції соціалізації господарського механізму національної економіки в сучасних умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті дана характеристика стану та тенденцій соціалізації господарського механізму національної економіки в сучасних умовах. Розкрито умови та напрями соціальної спрямованості інвестицій на підвищення рівня економічної безпеки.
Description
Keywords
соціалізація господарського механізму, соціальна спрямованість інвестицій, соціальна безпека, економічна безпека, інвестиційна безпека
Citation
Кириленко В. І. Необхідність та тенденції соціалізації господарського механізму національної економіки в сучасних умовах / В. І. Кириленко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 27–34.