Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито сутність ділової репутації та особливості її трактування в контексті стратегічних активів підприємства. Дано загальну характеристику підходів щодо оцінки ділової репутації фірми, визначено основні чинники її формування та наведені результати емпіричної апробації факторного аналізу ділової репутації української компанії.
The essence of business reputation and tips for its interpretation in the context of the strategic assets of an enterprise are described. The general description of approaches to the assessment of business goodwill is given, and the main factors of formation of goodwill are stated. The article gives the results of empirical factor analysis test of the Ukrainian company reputation.
Description
Keywords
ділова репутація, гудвіл, імідж, стратегічні активи, рейтинг, факторний аналіз, business reputation, goodwill, strategic assets, ranking, factor analysis
Citation
Гребешкова О. М. Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика / О. М. Гребешкова, О. В. Шиманська// Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 25. – С. 54–62.