Трудова міграція в умовах глобалізації: соціально-економічні передумови та наслідки для України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Наведено узагальнену оцінку масштабів трудової міграції у глобалізованому економічному просторі. Обґрунтовано соціально-економічні передумови та наслідки міжнародної трудової міграції для України. Визначено головні орієнтири регулювання трудових міграційних потоків у сучасних умовах.
Description
Keywords
Трудова міграція, масштаби трудової міграції, передумови міжнародної трудової міграції, безробіття, навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, рівень заробітної плати, соціально-економічні наслідки трудової міграції, регулювання трудової міграції
Citation
Герасименко О. О. Трудова міграція в умовах глобалізації: соціально-економічні передумови та наслідки для України / О. О. Герасименко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 102–112.