Інженерна і комп’ютерна графіка: навчально-методичний посібник

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «інтелектуальні системи прийняття рішень». У посібнику розглядаються як традиційне поняття інженерної графіки і засобів її комп’ютерної реалізації, так і суто специфічні аспекти комп’ютерної графіки з точки зору використання графіки для відтворення результатів, отриманих під час моделювання соціально-економічних систем.
Description
Keywords
інженерна графіка, схеми алгоритмів, графічні редактори, графіка WEB-сторінок, динамічні графічні об’єкти
Citation
Сидоренко В. М. Інженерна і комп’ютерна графіка : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Сидоренко. — К. : КНЕУ, 2009. — 161с.