Грейдова система: розробка та умови впровадження в організації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сутність та етапи впровадження грейдової системи. Розроблено грейдову систему для гірничо-металугійної компанії в умовах кризи.
In the article the essence and introduction of grading stages are considered. The author develops grading for the metallurgical company in the crisis conditions.
В статье рассматриваются сущность и этапы внедрения грейдовой системи. Автором разработана грейдовая система для горно-металлургической компании в условиях кризиса.
Description
Keywords
грейд, грейдова система, фактори оцінки посади, grade, grading, factors of job analysis, грейд, грейдовая система, факторы оценки должности
Citation
Ільєнко А. В. Грейдова система: розробка та умови впровадження в організації / А. В. Ільєнко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 471-485.