Структурні параметри розвитку малого бізнесу в Україні

Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті відповідно до нових критеріїв визначення малих підприємств проаналізовано структуру вітчизняного малого бізнесу за видами економічної діяльності, за категоріями суб’єктів малого підприємництва та за регіонами. Схарактеризовано структурні зрушення у секторі малого бізнесу України і виявлено диспропорції у його розвитку.
Description
Keywords
малий бізнес, суб’єкти малого підприємництва, структура малого бізнесу
Citation
Соболь С. М. Структурні параметри розвитку малого бізнесу в Україні / С. М. Соболь // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 34–45.