Дуалістичне уявлення щодо інноваційного потенціалу підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано дуалістичне розуміння потенціалу інноваційної діяльності підприємства. Проаналізовано складові інноваційного потенціалу підприємства.
The dualistic understanding of innovation potential of the company is grounded in the work. Components of the innovation potential of the company are analyzed in the work.
Description
Keywords
потенціал, інноваційна діяльність, дуалізм, складові інноваційного потенціалу підприємства, оцінка, технологічний ланцюг виробництва, potential, innovative activity, dualism, elements of innovation potential of enterprise, evaluation, technological chain of production
Citation
Кузьменко О. М. Дуалістичне уявлення щодо інноваційного потенціалу підприємства / О. М. Кузьменко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 75–83.