Ідентифікація стратегічних намірів на основі їх класифікаційної архітектоніки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-03-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено концепції стратегічних намірів підприємства, зокрема визначенню їх основних ознак і видових характеристик. Розроблено класифікацію стратегічних намірів компанії.
Article is devoted to the strategic intents of the company, specifically, their major features and specific characteristics. The classification of strategic intents was built.
Description
Keywords
ідентифікація, стратегія, стратегічний намір, стратегічне управління, класифікація, identification, strategy, strategic intent, strategic management, classification
Citation
Бойченко К. С. Ідентифікація стратегічних намірів на основі їх класифікаційної архітектоніки / К. С. Бойченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 73–80.