Механізм стратегічного управління нематеріальними активами підприємства: концептуальні засади побудови

Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито основні методологічні концепції та механізм стратегічного управління нематеріальними активами підприємства що забезпечить його стійке функціонування та розвиток в умовах нової економіки.
The article deals with the basic methodological concepts and tools of strategic management of intangible assets of the enterprise, which will provide it with a stableb functioning and development conditions in the terms of «knowledge economy»
Description
Keywords
нематеріальні активи, стратегічне управління нематеріальними активами, механізм управління нематеріальними активами
Citation
Мельник О. В. Механізм стратегічного управління нематеріальними активами підприємства: концептуальні засади побудови / О. В. Мельник // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 130–135.