Регіональна асиметричність світового фінансового ринку за умов глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-01-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкривається динаміка та тенденції розвитку ключових регіональних сегментів світового фінансового ринку та з’ясовуються фактори поглиблення асиметричності міжкраїнового та регіонального розподілу фінансового капіталу за умов глобалізації.
Description
Keywords
глобалізація, світовий фінансовий ринок, новостворювані фінансові ринки, фондовий ринок, транскордонні фінансові потоки, глибина фінансових ринків, фондове фінансування, банківське фінансування, ринкова капіталізація
Citation
Столярчук Я. М. Регіональна асиметричність світового фінансового ринку за умов глобалізації / Я. М. Столярчук // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 10. – С. 231–240.