Інтернаціоналізація інвестиційних процесів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито проблему інтернаціоналізації інвестиційних процесів на етапі розвитку економічних відносин країн. Досліджено елементи процесу інтернаціоналізації інвестиційного процесу та розроблено модель його змісту.
The problem of internationalization of investment processes at the stage of development of economic relations of countries is disclosed. The article explores the elements of the process of internationalization of the investment process and develops a model of its content.
Description
Keywords
інтернаціоналізація, інвестиційна діяльність, інвестиційні процеси, інтернаціоналізація інвестиційних процесів, інвестиційна стратегія, internationalization, investment activity, investation processes, internationalization of investment processes, investment strategy
Citation
Фролова Т. О. Інтернаціоналізація інвестиційних процесів / Т. О. Фролова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 219–227.