Умови забезпечення збалансованості структури вітчизняного фінансового ринку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано стан і перспективи забезпечення структури вітчизняного фінансового ринку з метою підвищення ефективності реального сектору економіки.
The paper analyzes the status and prospects for the structure of the domestic financial market in order to improve the real economy.
В статье проанализировано состояние и перспективы обеспечения сбалансированности структуры отечественного финансового рынка с целью повышения эффективности реального сектора экономики.
Description
Keywords
фінансовий ринок, фінансова система, банківська система, грошовий ринок, фондовий ринок, цінні папери, financial market, financial system, banking, money market, stock market securities, финансовый рынок, финансовая система, банковская система, денежный рынок, фондовый рынок, ценные бумаги
Citation
Смагін В. Л. Умови забезпечення збалансованості структури вітчизняного фінансового ринку / В. Л. Смагін // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 174–183.