Необхідність маркетингу в банківській діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуті основні етапи становлення та розвитку системи банківського маркетингу, визначені функції, принципи та специфічні ознаки розвитку даної системи. В ході дослідження були виявлені проблеми, з якими стикаються комерційні банки при застосуванні у своїй діяльності основних положень маркетингу.
The main stages of formation and development of bank marketing system, principles and specific features of this system have been considered and functions defined. During the study of some problems which are faced by commercial banks when the main principles of the marketing are applied, have been identified.
Рассмотрены основные этапы становления и развития системы банковского маркетинга, определенные функции, принципы и специфические признаки развития данной системы. В ходе исследования были обнаруженные проблемы, с которыми сталкиваются коммерческие банки при применении в своей деятельности основных положений маркетинга.
Description
Keywords
маркетинг, банк, етап, розвиток, застосування, напрями діяльності, marketing, bank, stage, development, application, directions of activity, маркетинг, банк, этап, развитие, применение, направления деятельности
Citation
Данилюк Є. Ю. Необхідність маркетингу в банківській діяльності / Є. Ю. Данилюк // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відповід. ред. М. І. Диба ]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 2. – С. 28–33.