Системи технологій у тваринництві

Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано необхідність глибокого вивчення технологій, що визначають напрям і ступінь прискорення науково-технічного прогресу в галузях тваринництва. Основна мета посібника — навчити економіста, менеджера, аудитора аналізу, розробленню й упровадженню сучасних технологій, технологічних процесів з урахуванням природничих і виробничих чинників, біологічних особливостей сільськогосподарських тварин, енергетичних, екологічних та інших умов виробництва.
Description
Keywords
Citation
Іваненко, Федір Вікторович Системи технологій у тваринництві [Электронный ресурс] : навч. посіб. / Ф. В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2004. - 280 с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету).