Вплив контингенту платників на надходження акцизів до зведеного бюджету України

Thumbnail Image
Date
2013-01-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена оцінці впливу на надходження ПДВ і акцизного податку до Зведеного бюджету Україні такого фактору як контингент платників цих податків. У статті проаналізовано кількість платників ПДВ і акцизного податку та їх склад, а також чинники, що впливали на їх динаміку.
This article assesses the influence of the composition of taxpayers on the VAT revenue and excise tax in Ukraine’s budget. This article analyses the number of VAT payers, the excise tax and their structures as well as other factors that influence on their dynamics.
Статья посвящена оцениванию влияния на поступления НДС и акцизного налога в Сводный бюджет Украины такого фактора как контингент плательщиков этих налогов. В статье проанализировано количество плательщиков НДС и акцизного налога и их состав, а также факторы влияния на их динамику.
Description
Keywords
акцизи, фіскальна ефективність акцизів, економічна ефективність акцизів, податковий менеджмент, адміністрування податків, платники ПДВ, платники акцизного податку, excise, fiscal effectiveness of excise, economic efficiency of excise, tax management, tax administration, VAT payers, payers of excise tax, акцизы, фискальная эффективность акцизов, экономическая эффективность акцизов, налоговый менеджмент, администрирование налогов, плательщик НДС, плательщики акцизного налога
Citation
Пислиця А. В. Вплив контингенту платників на надходження акцизів до зведеного бюджету України / А. В. Пислиця // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 137–145.