Глобальні тенденції економічних процесів з позицій інформаційної парадигми досліджень результативності діяльності підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено теоретичні проблеми та емпіричні тенденції змін глобальних економічних процесів та формування економічних результатів діяльності національних економік з позицій результативності. Ключовий акцент у роботі зроблено на розвитку суб’єктного підходу до економічного аналізу та вивчення впливу інформаційно-інноваційної домінанти на соціально-економічний розвиток.
Description
Keywords
глобалізація, результативність, ефективність, валовий національний продукт, валова додана вартість, інформаційна економіка.
Citation
Олексюк О. І. Глобальні тенденції економічних процесів з позицій інформаційної парадигми досліджень результативності діяльності підприємств / О. І. Олексюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 148–159.