Особливості використання місцевих податків як інструмента державного регулювання

Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню проблем місцевого оподаткування. Розглянутий вітчизняний та світовий досвід бюджетної (фіскальної) децентралізації, її роль у соціально-економічному розвитку місцевості.
Description
Keywords
місцеві податки і збори, бюджетна (фіскальна) децентралізація, місцевий бюджет, трансферти, local taxes and fees, budget (fiscal) decentralization, local budget, transfers
Citation
Королюк Т. О. Особливості використання місцевих податків як інструмента державного регулювання / Т. О. Королюк // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 58–63.