Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах відповідно до МСБОДС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання обліку інвестицій у сумісні підприємства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі.
The article deals with the problems of accounting of interests in joint ventures in accordance with the International Public Sector Accounting Standards.
Description
Keywords
бухгалтерський облік, Міжнародні стандарти бухгалтерськогообліку у державному секторі, спільні підприємства, розкриття інформації, accounting, International Public Sector Accounting Standards, common enterprises, disclose of information
Citation
Свірко С. В. Фінансова звітність про частки у спільних підприємствах відповідно до МСБОДС / С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 339–346.