Вмотивованість студентів до навчання в період воєнного часу

No Thumbnail Available
Date
2023-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
В статті розглянуто питання вмотивованості студентів до навчання під час воєнного часу на основі аналізу щорічного анкетування, яке проводилося у жовтні 2022 року. Дослідження стосувалися головної мети вивчення англійської мови студентами в університеті, а також вивчалися складнощі, з якими студенти стикаються під час навчання у воєнний час. The article deals with the issue of student motivation to the process of studying during the war on the bases of survey analysis which takes place every year in October. The survey comprised the questions regarding the main purposes in learning English and the challenges the students face during the learning process in wartime.
Description
Keywords
анкетування, навчання в період воєнного часу, вмотивованість до навчання, survey, learning process in wartime, motivation to the process of studying
Citation
Кондрук І. В. Вмотивованість студентів до навчання в період воєнного часу [Електронний ресурс] / Кондрук І. В., Гайдученко С. В. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (27 квіт. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 147–149. – Назва з титул. екрану.