Пріоритети розвитку міжнародної торгівлі біотехнологічною продукцією

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено, що одним з факторів прискореного глобального науково-технічного розвитку є впровадження біотехнологій. Показано вплив біотехнологій на розвиток глобальної економіки. Проаналізовано географічну структуру світового біотехнологічного сегменту та визначено, що торгівля біотехнологіями набуває визначального значення в структурі зовнішньої торгівлі багатьох країн світу (у т.ч. БРІК).
The article determines that one of the factors of accelerated global scientific and technological development is the introduction of biotechnology. The paper shows the influence of biotechnology on the development of the global economy. The article analyzes the geographic structure of the world biotechnological segment and determines that trade in biotechnology becomes a determining factor in the structure of foreign trade of many countries of the world (including BRIC).
В статье определенно, что одним из факторов ускоренного глобального научно-технического развития является внедрение биотехнологий. Показано влияние биотехнологий на развитие глобальной экономики. Проанализирована географическая структура мирового биотехнологического сегмента и выявлено, что торговля биотехнологиями приобретает определяющее значение в структуре внешней торговли многих стран мира (в т.ч. БРИК).
Description
Keywords
науково-технічний розвиток, технологічні уклади, біотехнології, біоекономіка, scientific and technical development, technological modes, biogeotechnologies, bioeconomics, научно-техническое развитие, технологические уклады, биотехнологии, биоэкономика
Citation
Тіпанов В. В. Пріоритети розвитку міжнародної торгівлі біотехнологічною продукцією / Тіпанов Владислав Вікторович // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 40. – С. 26–34.